+1 809-565-3015 info@proxies.com.do

Serveis Legals

Dret Mercantil, Societari i Corporatiu.

maletin A l’àrea mercantil assessorem les empreses en qüestions jurídiques de tota mena, tant en el moment d’establiment (constitució dels diferents tipus de companyies), com en processos d’expansió, crisi, dissolució o liquidació. Assessorem en la formació i execució d’aliances estratègiques (Joint Ventures), fusions i adquisicions; finalització d’acords comercials, formalització de contractes amb clients o proveïdors, Due Diligences. Preparem tota la documentació transaccional necessària per formalitzar i executar les operacions, ordenant jurídicament l’activitat a desenvolupar. El nostre coneixement en gestió empresarial ens permet de prestar un assessorament multidisciplinari, aportant un gran valor afegit a la nostra visió jurídica.

Dret Digital.

Abracem tots els aspectes en matèria de propietat intel•lectual i industrial; atorgament de drets de propietat intel•lectual, registre de drets d’autor i patents, acords de manufactura i distribució, contractes de franquícies, contractes de llicencia de software, e-commerce, protecció de dades, llei de serveis de la societat de la informació i, en general, en totes les àrees relacionades amb aquest tema.

Negocis i Comerç Internacional.

ejecutivos Assessorament en transaccions, inversions i operacions comercials internacionals, treballant per la mà dels advocats interns i assessors externs. La nostra relació amb importants firmes internacionals, especialment a Espanya, i el nostre coneixement del dret internacional, ens permeten d’oferir una millor qualitat en els nostres serveis.

Dret Migratori.

pasaporte Assessorem persones físiques i jurídiques en el compliment de la legislació en matèria d’immigració tant a la República Dominicana com a Espanya. Assistim en totes les etapes dels diferents procediments de sol•licitud i renovació d’autoritzacions de treball i residència, tant per compte propi com per compte d’altri, en l’obtenció de la nacionalitat espanyola o dominicana, sol•licitud de visats i, en general, en totes les àrees relacionades amb aquest tema.

Derechos reales y Bienes Raíces.

corazon Assistència integral en tots els aspectes del dret sobre béns arrels, la compra i venda d’immobles, el lloguer, la planificació i l’ús d’aquests béns, des de l’elaboració de la documentació i negociació dels termes de compra o venda, fins a la supervisió de ladivisió i demarcació del terreny. Així mateix, elaborem les normes o reglaments interns que regeixen els condominis residencials comercials o turístics, realitzem execucions mobiliàries i immobiliàries, procediments d’adquisició i pèrdua decertificats de títols, entre d’altres serveis relacionats amb aquesta matèria. Tenim un departament especialitzat que s’encarrega d’oferir a l’inversor local o estranger tots els mitjans per portar a terme el seu projecte a la República Dominicana i que disposa de la col•laboració de les millors firmes constructores del país.

Dret de Família.

corazon Portem a terme processos de dissolució de matrimoni per divorci de mutu acord o per incompatibilitat de caràcters i divorci al vapor, acords prematrimonials i de separació. Tanmateix, ens ocupem d’afers relacionats amb la pàtria potestat, adopció i tutoria de menors, testaments, planificació del patrimoni, herències, donacions, entre d’altres.

Derecho Fiscal & Asesoría Contable.

declaracion Complet assessorament en matèria fiscal i comptable, relatiu, entre altres, l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost de societats, l’impost de valor afegit, l’impost sobre la transferència de béns industrialitzats i serveis. Així mateix, assistim als nostres clients en el maneig de controvèrsies fiscals processals o administratives.

Dret Laboral & Seguretat Social.

corazon Assessorem en tots els aspectes de les relacions laborals i la seguretat social. Portem a terme negociacions individuals o col•lectives, elaborem i enregistrem contractes i preparem acords de finalització de contractes de treball. Així mateix, les representem en conciliacions i processos judicials relacionats amb reclamacions laborals. Assessorem en matèria de desplaçament de treballadors entre Espanya, Portugal i la República Dominicana, en el marc d’acords bilaterals de Seguretat Social i de la legislació laboral aplicable en cada cas.

Àrea d’especialització

Sumat als serveis generals que ofereix la firma, els nostres professionals estan especialment formats i tenen àmplia experiència local i estrangera en àrees com: Cinema, Arbitratge, Protecció de Dades Personals, Negociació Estratègica, zones franques i Telecomunicacions.Além dos serviços gerais oferecidos pela empresa, nossos profissionais são especialmente treinados e possuem vasta experiência estrangeira e local em áreas como: Cinema, Arbitragem, Protecção de Dados Pessoais, Negociação Estratégica, Zonas Francas e Telecomunicações.

Processal & Concursal (Litigis).

barco Assistència jurídica completa, esgotant totes les instàncies de l’àmbit jurisdiccional que siguin necessàries davant els tribunals i institucions governamentals de la República Dominicana, Portugal i Espanya en litigis civils, comercials, fiscals i penals, incloent-hi el dret corporatiu, dret mercantil, constitucional, béns arrels, afers bancaris, financers i litigis de propietat intel•lectual i industrial. Així mateix, sempre que les circumstàncies ho permetin, guiem els nostres clientes en la resolució alternativa de conflictes mitjançant l’arbitratge o la mediació.

Serveis Notarials.

La nostra firma disposa de notaris de gran experiència i professionalitat que ens permeten d’oferir tots els serveis de notaria, com són les compravendes, actes notarials, pagarés, poders, testaments, hipoteques, declaració jurada, entre d’altres.

Logo Proxies

Un equip professional que aposta incondicionalment pels resultats conjugant a la perfecció professionalitat i actitud. Una fórmula que ens fa únics, i quan ens coneguis, irreemplaçables.

Artículos Recientes

  Contacta’ns

  Andrés Julio Aybar 49, Piantini
  Tel. 809-565-3015
  Email: info@proxies.com.do
  Website: www.proxies.com.do
  • Català
   • Spanish
   • English
   • French
   • Portuguese, Portugal