Serveis Legals

Dret Mercantil, Societari i Corporatiu.

maletin A l’àrea mercantil assessorem les empreses en qüestions jurídiques de tota mena, tant en el moment d’establiment (constitució dels diferents tipus de companyies), com en processos d’expansió, crisi, dissolució o liquidació. Assessorem en la formació i execució d’aliances estratègiques (Joint Ventures), fusions i adquisicions; finalització d’acords comercials, formalització de contractes amb clients o proveïdors, Due Diligences. Preparem tota la documentació transaccional necessària per formalitzar i executar les operacions, ordenant jurídicament l’activitat a desenvolupar. El nostre coneixement en gestió empresarial ens permet de prestar un assessorament multidisciplinari, aportant un gran valor afegit a la nostra visió jurídica.

Dret Digital.

Abracem tots els aspectes en matèria de propietat intel•lectual i industrial; atorgament de drets de propietat intel•lectual, registre de drets d’autor i patents, acords de manufactura i distribució, contractes de franquícies, contractes de llicencia de software, e-commerce, protecció de dades, llei de serveis de la societat de la informació i, en general, en totes les àrees relacionades amb aquest tema.

Negocis i Comerç Internacional.

ejecutivos Assessorament en transaccions, inversions i operacions comercials internacionals, treballant per la mà dels advocats interns i assessors externs. La nostra relació amb importants firmes internacionals, especialment a Espanya, i el nostre coneixement del dret internacional, ens permeten d’oferir una millor qualitat en els nostres serveis.

Dret Migratori.

pasaporte Assessorem persones físiques i jurídiques en el compliment de la legislació en matèria d’immigració tant a la República Dominicana com a Espanya. Assistim en totes les etapes dels diferents procediments de sol•licitud i renovació d’autoritzacions de treball i residència, tant per compte propi com per compte d’altri, en l’obtenció de la nacionalitat espanyola o dominicana, sol•licitud de visats i, en general, en totes les àrees relacionades amb aquest tema.

Derechos reales y Bienes Raíces.

corazon Assistència integral en tots els aspectes del dret sobre béns arrels, la compra i venda d’immobles, el lloguer, la planificació i l’ús d’aquests béns, des de l’elaboració de la documentació i negociació dels termes de compra o venda, fins a la supervisió de ladivisió i demarcació del terreny. Així mateix, elaborem les normes o reglaments interns que regeixen els condominis residencials comercials o turístics, realitzem execucions mobiliàries i immobiliàries, procediments d’adquisició i pèrdua decertificats de títols, entre d’altres serveis relacionats amb aquesta matèria. Tenim un departament especialitzat que s’encarrega d’oferir a l’inversor local o estranger tots els mitjans per portar a terme el seu projecte a la República Dominicana i que disposa de la col•laboració de les millors firmes constructores del país.

Dret de Família.

corazon Portem a terme processos de dissolució de matrimoni per divorci de mutu acord o per incompatibilitat de caràcters i divorci al vapor, acords prematrimonials i de separació. Tanmateix, ens ocupem d’afers relacionats amb la pàtria potestat, adopció i tutoria de menors, testaments, planificació del patrimoni, herències, donacions, entre d’altres.

Derecho Fiscal & Asesoría Contable.

declaracion Complet assessorament en matèria fiscal i comptable, relatiu, entre altres, l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost de societats, l’impost de valor afegit, l’impost sobre la transferència de béns industrialitzats i serveis. Així mateix, assistim als nostres clients en el maneig de controvèrsies fiscals processals o administratives.

Dret Laboral & Seguretat Social.

corazon Assessorem en tots els aspectes de les relacions laborals i la seguretat social. Portem a terme negociacions individuals o col•lectives, elaborem i enregistrem contractes i preparem acords de finalització de contractes de treball. Així mateix, les representem en conciliacions i processos judicials relacionats amb reclamacions laborals. Assessorem en matèria de desplaçament de treballadors entre Espanya, Portugal i la República Dominicana, en el marc d’acords bilaterals de Seguretat Social i de la legislació laboral aplicable en cada cas.

Àrea d’especialització

Sumat als serveis generals que ofereix la firma, els nostres professionals estan especialment formats i tenen àmplia experiència local i estrangera en àrees com: Cinema, Arbitratge, Protecció de Dades Personals, Negociació Estratègica, zones franques i Telecomunicacions.Além dos serviços gerais oferecidos pela empresa, nossos profissionais são especialmente treinados e possuem vasta experiência estrangeira e local em áreas como: Cinema, Arbitragem, Protecção de Dados Pessoais, Negociação Estratégica, Zonas Francas e Telecomunicações.

Processal & Concursal (Litigis).

barco Assistència jurídica completa, esgotant totes les instàncies de l’àmbit jurisdiccional que siguin necessàries davant els tribunals i institucions governamentals de la República Dominicana, Portugal i Espanya en litigis civils, comercials, fiscals i penals, incloent-hi el dret corporatiu, dret mercantil, constitucional, béns arrels, afers bancaris, financers i litigis de propietat intel•lectual i industrial. Així mateix, sempre que les circumstàncies ho permetin, guiem els nostres clientes en la resolució alternativa de conflictes mitjançant l’arbitratge o la mediació.

Serveis Notarials.

La nostra firma disposa de notaris de gran experiència i professionalitat que ens permeten d’oferir tots els serveis de notaria, com són les compravendes, actes notarials, pagarés, poders, testaments, hipoteques, declaració jurada, entre d’altres.